Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta att använda sidan accepterar du användandet av cookies.

Integritetspolicy

Integritetspolicy gällande Offentligaupphandlingar.se antagen av Public Procurement Europe AB den 25/5 2018.

Personuppgifter

Privatpersoner har enligt lag rätt till skydd för sina personuppgifter. Public Procurement Europe AB tillmäter din integritet och privatpersoners rätt till skydd för dina personuppgifter största vikt. Vår avsikt är att alltid efterleva gällande lagstiftning om skydd för personuppgifter. Denna Integritetspolicy syftar till att upplysa dig om vilka personuppgifter vi samlar in och behandlar, samt hur de kan komma att användas. När du registrerar ett konto, gör en beställning, eller på annat sätt lämnar uppgifter till oss, ombeds du att acceptera denna Integritetspolicy, och att samtycka till behandling av dina personuppgifter i enlighet med densamma.

Personuppgiftsansvarig

Public Procurement Europe AB är personuppgiftsansvarig, och i den egenskapen ytterst ansvarig för all vår behandling av privatpersoners personuppgifter.

Vilka personuppgifter vi behandlar

Public Procurement Europe AB kommer att behandla dels personuppgifter som användare aktivt lämnar till oss på [Webbsajten], dels sådana som vi samlar in genom användning av tekniska hjälpmedel såsom exv. cookies, och som är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot den kund som du företräder.

Personuppgifter som kan komma att behandlas av oss inkluderar; personnummer, könstillhörighet, namn, adresser, telefonnummer, e-postadresser, orderhistorik, betalningshistorik, användningshistorik, konto- och kreditkortsnummer.

Användning av personuppgifter

I tillägg till den behandling som är nödvändig för att fullfölja våra kontraktuella åtaganden, kommer vi, förutsatt att du samtyckt till detta i samband med att personuppgifterna lämnades, att använda dina personuppgifter för statistiska ändamål, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev och för identifiering. Personuppgifter kan också komma att användas för marknadsföring och information via SMS och telefon. Du har när som helst möjlighet att återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter genom att kontakta kundtjänst.

Personuppgifter som du har lämnat, och sådan som har samlats in på annat sätt kan vidare komma att användas för att förbättra [Webbsajten] samt att förbättra betalningslösningar och andra rutiner, vilket kan nödvändiggöra överföring av dina personuppgifter, inkluderande bl.a. ditt personnummer, till andra företag och tredjepartsleverantörer. Vi kan också komma att använda ditt personnummer i samband med inhämtande av kreditupplysningar på uppdrag av kreditgivare och betalningsanordnare.

Dina personuppgifter kan, med iakttagande av vederbörliga försiktighets- och säkerhetsåtgärder komma att samköras med data i andra register, såväl inom EU som utanför. Dina personuppgifter kan också komma att överflyttas till, och behandlas av, samarbetspartners för ovan nämnda syften, alltid i enlighet med gällande regler och riktlinjer. Vidare kan dina personuppgifter komma att delas och samköras med myndigheter och våra uppdragstagare eller leverantörer för exempelvis transport, kreditprövning och betalning.

Genom att godta denna Integritetspolicy i samband med registrering inför ett köp eller då du av annat skäl lämnar personuppgifter till oss samtycker du också till att dina personuppgifter överförs till land utanför EU i de fall vi finner det nödvändigt.

I händelse av att Public Procurement Europe AB förvärvas av annan ägare eller fusioneras med ett annat företag eller organisation kan vi komma att dela dina personuppgifter med våra rådgivare, en presumtiv köpare och dennes rådgivare, liksom till en eventuell ny ägare av Public Procurement Europe AB

Annonstjänster

Vi använder oss av bl.a. Googles annonstjänster. Här Google Cloud och den allmänna dataskyddsförordningen kan du läsa mer om hur Google samlar in, delar och behandlar personuppgifter.

Skydd och säkerhetsåtgärder

Public Procurement Europe ABs behandling av dina personuppgifter sker med användande av ett säkert system som uppfyller alla tekniska grundkrav. Ett inbyggt dataskydd genomsyrar hela livscykeln (s.k. privacy by design) från insamling till behandling och lagring. Vi tillämpar när så är möjligt pseudonymisering och kryptering vid behandlingen av känsliga personuppgifter. Gallring sker regelbundet och på ett säkert sätt. Vi tillämpar noggranna behörighetskontroller och en intern rollfördelning som bygger på need-to-know principer. Vårt system genererar loggar som möjliggör spårning och vi genomför regelbundet sårbarhetsanalyser. Därutöver innefattar vårt säkerhetsarbete också andra åtgärder, såsom härdning av systemet, övervaknings, samt användande av brandväggar och anti-malware funktioner.

Hur länge sparas dina uppgifter?

Om du lämnat personuppgifter i samband med att du har registrerat ett konto inför ett köp hos Public Procurement Europe AB, och därvid samtyckt till behandling av dina personuppgifter så kommer vi att lagra dessa intill att du avregistrerar dig. Sådana personuppgifter som vi själva samlar in, eller som du lämnat till oss utan registrering av ett konto, lagrar vi så länge vi är skyldiga därtill enligt gällande lag eller så länge som uppgifterna behövs för att uppfylla våra kontraktuella åtaganden gentemot dig, vad gäller till exempel leverans eller garantier.

Vi lagrar inga personuppgifter längre än gällande lagar och förordningar tillåter, för närvarande Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), här nedan förkortat ”GDPR”.

Dina rättigheter

GDPR tillerkänner dig följande rättigheter vad gäller vår behandling av dina personuppgifter: (1) rätt att få insyn i vilka dina personuppgifter vi behandlar, på vilken grund och i vilka syften; (2) rätt till korrigering och rättelse av dina personuppgifter; (3) under vissa omständigheter, rätt att få dina personuppgifter raderade; (4) rätt, i vissa fall, att kräva att vår behandling av dina personuppgifter begränsas; (5) rätt till dataportabilitet rörande vissa personuppgifter; (6) under vissa omständigheter har du rätt att helt motsätta dig att vi behandlar dina personuppgifter; samt (7) rätt att, i samtliga fall då vår behandling av dina personuppgifter baseras på samtycke, när som helst återkalla ditt samtycke helt eller delvis, varvid utan dröjsmål kommer att radera sådana personuppgifter som vi samlat in och behandlat baserat på samtycke. Om du har några frågor rörande vår behandling av dina personuppgifter, dina rättigheter, eller vill återkalla ditt samtycke ska du kontakta oss direkt.

Externa länkar

Vår Webbsajt kan innehålla länkar till andra webbsajter och platser på internet som inte kontrolleras av Public Procurement Europe AB vi tar inget ansvar för innehållet på sådana webbsidor eller för hur andra företag, organisationer och privatpersoner agerar. Var noggrann med att alltid kontrollera de villkor som gäller för ditt användande av webbsidor du besöker och tjänster du nyttjar på internet.

Ändringar

Vi, Public Procurement Europe AB, förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar och tillägg i denna Integritetspolicy, för att möta samhällsutvecklingen, tekniska framsteg, ny lagstiftning, eller för att komma tillrätta med störningar och missbruk eller möta oväntade beteenden och användning av våra tjänster.  Alla ändringar i denna Integritetspolicy kommer att publiceras på vår webbsida.

Övrigt

Vår policy när det gäller s.k. Cookies finner du här cookies.

Våra Allmänna avtalsvillkor finner du här användarvillkor.

Publicerat den 2018-06-08

Har du några frågor rörande våra tjänster är du varmt välkommen att kontakta oss via info@offentligaupphandlingar.se eller på telefon

040-601 17 17

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress i fälten nedan och få vårt nyhetsbrev. Ta del av upphandlingar, unika erbjudanden, inspiration, tips, guider, m.m.

Följ oss på Facebook
Följ oss på LinkedIn